VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ODBOJ

Národní muzeum vystavuje tajemné bedny šlechtice Jiruše

 

Národní muzeum vystavuje ode dneška v nové budově dvě zapečetěné bedny z pozůstalosti šlechtice a vědce Bohuslava Jiruše (1841 až 1901). Bedny, jejichž tajemství vyvolalo u veřejnosti velký ohlas, doplňují až do září výstavu Vynálezci a vynálezy, která připomíná slavné i opomíjené vynálezce a objevitele. Návštěvníci výstavy uvidí i Jirušovy osobní předměty a dobové archiválie.

Dřevěné bedny s tajuplným obsahem jsou součástí sbírek Národního muzea již více než sto let. Jiruš si v závěti vymínil, že mohou být otevřeny až dvě stě let po jeho smrti, tedy v roce 2101. O tom, jak má být s darem naloženo, mohli lidé hlasovat po celý duben v internetové anketě. Mírná většina z více než tří tisíc hlasujících se vyslovila proti tomu, aby byl obsah beden skenován.

"Vedle beden je zde vitrína, která ilustruje to, co do majetku Národního muzea přišlo z odkazu Bohuslava Jiruše," říká ředitel knihovny Národního muzea Martin Sekera. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové archiválie a Jirušovy osobní předměty. "Byl to velký donátor Národního muzea a věnoval mu přírodniny ze svých objevných a výzkumných cest," dodal Sekera.

"Našli jsme i Jirušovu podobiznu a řada předmětů z jeho pozůstalosti ještě není vybalena. V příštím roce by měl vyjít k problematice Bohuslava Jiruše sborník, kde budou všechny věci sepsány a shromážděny," říká Milena Běličová z Národního muzea.

Hřeby a pečetě

Každá ze dvou zapečetěných beden s hmotností mezi třemi a čtyřmi sty kilogramy je opatřena mosazným štítkem. Jejich povrch kryje ze všech stran masivní dřevěná deska, vnitřek je vyložen zinkovým plechem. Uvnitř má být Jirušova archivní pozůstalost, což jen v náznacích závěť popisuje.

Víko bedny přidržuje dvanáct hřebů, každý o délce asi dvacet centimetrů. Většinu z nich chrání originální vosková pečeť z roku 1901 - známka toho, že schránky dosud nikdo neotevíral. "Veškeré předměty nalézající se v mém bytu neb v ústavu farmakologickém, pokud jsou můj majetek, mimo bibliotheky, nábytku, zcela chatrných šatů a prádla špatného... musí se uložiti do beden zinkovým plechem vyložených. Předměty zasypou se naftalinem a bedny se pak vzduchotěsně zaletují," přál si Jiruš v testamentu.

Bohuslav Jiruš zastával v rámci Společnosti Národního muzea vysokou funkci. Za prezidenta Jana Nepomuka Harracha (1828-1909) byl krátce jednatelem společnosti.

Tajemné bedny šlechtice Bohuslava Jiruše, farmakologa a botanika, který je odkázal Národnímu muzeu, jsou součástí doplňující části výstavy Vynálezci a vynálezy
Podrobnosti o tajemných bednách Bohuslava Jiruše zjišťovala Pavla Dluhoschová

Muzeum se rozhodlo v průzkumu pokračovat, aniž by do beden proniklo, zvolilo proto archivní metodu. Vědci prozkoumávají muzejní sbírky a první výsledky hledání jsou představeny jako bonus k výstavě Vynálezy a vynálezci.

„Je tam jednak to magické místo, kde jsou přímo bedny, ale je zde i vitrína, která ilustruje, co všechno přišlo do Národního muzea z majetku Bohuslava Jiruše. Bylo toho mnohem víc,“ vysvětluje Martin Sekera.

Ve vitrínách jsou k vidění třeba přírodniny z badatelových exotických výzkumných cest a jeho osobní věci. Ví se už také, jak vědec vypadal, podařilo se totiž objevit například pohár s jeho podobiznou.

Typický intelektuál 19. století

Jiruš byl vousatý obrýlený muž, typický intelektuál 19. století. I další předměty z jeho pozůstalosti naznačují, že patřil ke společenské elitě.

„Jsou tady řády, které mu byly uděleny císařem. Vyjadřují, že ten člověk získal vysoké postavení v tehdejší společenské hierarchii. Musel se v nějakém oboru opravdu zasloužit o posunutí hranic,“ domnívá se Sekera.

Dědictví Bohuslava Jiruše je natolik obsáhlé, že se je muzeum chystá zmapovat ve speciálním sborníku, který vydá v příštím roce. Zvláštní odkaz probudil zájem i o osobnost dárce.

Co se skrývá v masivních dřevěných bednách, zůstává tajemstvím. Nadšenci tipují poklad, dobová svědectví, nebezpečné jedy nebo zázračné léky. Záhada bude zřejmě rozřešena až 16. listopadu roku 2101.

Zdroj:

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/narodni-muzeum-vystavuje-tajemne-bedny-slechtice-jiruse_234053.html

https://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/vystava-vynalezy-a-vynalezci-odkryva-tajemnou-osobnost-bohuslava-jiruse--1058434