Podunajská federace

Podunajská federace.odt (26,5 kB)Hlavní důvod snahy o obnovení Rakouského císařství můžeme spatřovat v teorii mocenské rovnováhy na evropském kontinentu. Winston Churchill byl přesvědčen o nutnosti velmoci ve Střední Evropě, k omezení vlivu Sovětského svazu na Balkán a Německou říši. Z důvodu předchozího anektování Rakouska a Československa během nacionálně socialistické Německé říše měl být novému státu přiznán status oběti, a podobně jako Francie měl být uznán jako jedna vítězných mocností.
Tento koncept však ztroskotal na zamítavém postoji Roosevelta a Stalina na konferenci v Teheránu ve dnech 28. října až 1. prosince 1943, neboť to se nehodilo do jejich plánů na poválečné uspořádání Evropy.