Monarchie ve světě

EVROPA

Belgie

 Belgie je stát se zhruba 10,5 miliony obyvatel. Je to zakládající člen EU i NATO. Hlavní město Brusel je sídlem mnoha mezinárodních institucí, zejména Evropské unie (jedná se o neoficiální hlavní město EU, kde sídlí Evropská komise, Evropská rada i Evropský parlament), ale také NATO, Západoevropské unie a Světové celní organizace. Belgickým králem je Albert II., který vládne zemi od roku 1993. Jeho manželkou je královna Paola. Podle ústavy je král arbitrem a strážcem národní jednoty a nezávislosti.

Dánské království

 Dánsko je království ve Skandinávii, v severní Evropě; je považováno za nejjižnější ze severských zemí. Má asi 5,5 milionu obyvatel. Je zakládajícím členem NATO a OECD a od roku 1973 členem EU. Hlavou státu je královna Markéta II.

Lichtenštejnské knížectví

 Lichtenštejnské knížectví je malý vnitrozemský stát ve střední Evropě, mezi Rakouskem a Švýcarskem. Má zhruba 35 000 obyvatel. Hlavním městem je Vaduz, největším městem Schaan. Lichtěnštejnsko je nejmenší, ale také nejbohatší z německy mluvících států. Současným knížetem je Jan Adam II., který vládne od roku 1989. Lichtenštejnsko má velmi silné historické vazby s českými zeměmi.

Lucemburské velkovévodství

 Lucembursko je malý evropský stát na rozhraní střední a západní Evropy. Žije tu něco přes půl milionu obyvatel. Je například zakládajícím členem EU, NATO i dalších mezinárodních organizací a jde o stát s nejvyšším HDP na světě. Současným velkovévodou je Henri (Jindřich), který nastoupil na trůn roku 2000 po abdikaci svého otce Jeana.

Monacké knížectví

 Monacké knížectví je mikrostát v jihozápadní Evropě s asi 30 tisíci obyvateli a plochou pouze něco přes 2 km2. Jde o jeden z nejhustěji osídlených států na světě. Současným knížetem je Albert II., který nastoupil roku 2005

Nizozemské království

 Nizozemsko je evropský stát s asi 16,8 miliony obyvatel. Je to zakládajícím členem EU i NATO. Hlavním městem je Amsterdam, ale sídlo vlády i královny se nachází v Haagu. Haag je zároveň důležitý také jako sídlo mezinárodních soudů OSN. Nizozemskou královnou je Beatrix, která vládne od roku 1980.

Norské království

 Norsko je království na severu Evropy, na západním pobřeží Skandinávie. Má asi 4,9 milionu obyvatel. Norsko je zakládajícím členem NATO, OSN, Severské rady a Rady Evropy a členem Evropského hospodářského prostoru. Hlavou státu je král Harald V., který vládne od roku 1991.

Španělské království

 Španělsko je země v jihovýchodní Evropě s 46 miliony obyvatel (2010). Je členem EU i NATO. Hlavou státu je král Juan Carlos I., který vládne od roku 1975.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 Spojené království je s 62 miliony obyvatel jednou z největších evropských zemí. Je členem EU i NATO. Současná královna Alžběta II. vládne od roku 1952.

Švédské království

 Švédsko je severoevropské království. Nachází se ve Skandinávii a má 9,3 milionu obyvatel. Je zakládajícím členem OECD a od roku 1995 členem EU. Rozlohou je to třetí největší stát Evropské unie. Hlavou státu je král Karel XVI. Gustav, který vládne od roku 1973.