Československo -Czechoslovakia

Odstranění šlechty z veřejného života,jež oslabilo vojenské a diplomatické schopnosti nového státu,nepřátelský vztah k německé menšině,vytrvale spory mezi většinou společnosti a pravověrnými katoliky,kteří republiku nepřijali za svou a zejména po Mnichovu.Jaký přešlap může způsobit spoléhání na historické mýty,ukázal právě rok 1938."Lidé,kteří se účastnili demonstrace 22.září po pádu Hodžovy vlády,vzpomínají,jaké naděje vzbuzoval generál Jan Syrový,po němž chtěli,aby vedl národ do války"."Jednooký vojevůdce a hrdina od Zborova jim prostě připomínal Žižku.Ukázal se neschopný ve všech směrech"
Zdroj :Respekt -Legenda mistra Jana

 

"Ode hranic říše Rakouské ale musím každou myšlenku o republice již napřed odhodlaně i důrazně zamítati. Pomyslete si říši Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček, - jaký to milý základ k universální ruské monarchii!"V Praze dne 11. dubna 1848.
František Palacký