Českéhereze Vyšlo v časopise Řád, 1939, roč. V, s. 49–51 Pod jménem Jindřich Středa publikoval Karel VI. Schwarzenberg