Absentéři Čtyřiatřicet poslanců si prodloužilo víkend útěkem ze sněmovny

21. červenec 1911: Z jednání parlamentu uteklo před důležitým hlasováním čtyřiatřicet poslanců. Spěchali na nádraží, aby si prodloužili volno mezi schůzemi sněmovny.

Současní parlamentní absentéři jen navazují na své předchůdce z říšské rady čili z parlamentu z dob mocnáře Františka Josefa I.

Přesně před sto lety, v pátek 21. července 1911, uprchlo ze schůze říšské rady 34 českých poslanců. Všichni chtěli stihnout odpolední rychlík do Prahy, aby nemuseli přespávat další noc ve Vídni a narušit si tak nadcházející krásné tři dny volna. Další schůze sněmovny byla totiž naplánovaná až na úterý 25. července.Paradoxní je, že mnozí z absentérů seděli v nově zvolené sněmovně teprve třetí den. Přesto se nedokázali obětovat a utekli na nádraží jen chvíli před důležitým hlasováním o vládním návrhu takzvané bankovní předlohy.


"Bohužel nutno konstatovati, že vláda byla uchráněna před porážkou také četnými mezerami na českých lavicích. Scházelo totiž 34 poslanců českých, kteří odjeli odpoledne domů, ač byla dnes teprve schůze třetí a ačkoli se vědělo, že bude důležité hlasování a bylo proto povinností všech českých poslanců setrvati na svých místech a odevzdati svoje hlasy proti vládě," kritizoval úprk poslanců pražský deník Národní politika.

Novináři proto poslancům pohrozili: "Bylo by žádoucno, by vedení jednotného českého klubu na příště postaralo se nejrázněji o kázeň co nejpřísnější, nemají-li české noviny zakročiti soustavným citováním jmen oněch pánů zástupců lidu, kterým odjezd rychlíku přirostl k srdci více než zájmy voličstva a celého národa."   
Autor: Ivan Motýl