Skonal arcivévoda Rudolf

17.05.2010 19:20

 V neděli 16. 5. 2010 zemřel ve Švýcarsku arcivévoda Rudolf, mladší bratr JCKV dr. Otty von Habsburg a syn blahoslaveného císaře Karla. Zemřel v požehnaném věku 91 let. Byl to mladší syn posledního úřadujícího českého krále... Čest jeho památce! 

Rex numquam moritur!