Diskusní téma: Diskusní téma: VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ODBOJ :)

Reakce na tuto stránku.

Datum: 08.02.2014 | Vložil: Ing. Jan Sýkora

Náhodou jsem narazil na tuto stránku a jen při pohledu na několik titulků a obrázků jsem rozhořčen. Toto je další klasická ukázka arogance a posměchu lidí oplakávajících zkostnatělou monarchii a vysmívající se hrdinství a zásluhám lidí, kteří se zasadili o vznik Československa. Připadá mi infantilní, že jediné o co se na této stránce opíráte, jsou karikatury a kreslené vtípky. Kritika financování vzpomínkových akcí, ze státních peněz, při příležitosti výročí vzniku legií je ubohá. Jaký má mít podle vás tento národ vzor ? Habsburskou monarchii ?! To asi těžko... Nevím co láká některé Čechy k ohýbání hřbetu před císařem, možná Vás negativně ovlivnili nehezké vzpomínky dědečka na válku. To je asi tak celé co jsem chtěl k této slaboduché stránce říci.

Re: Reakce na tuto stránku.

Datum: 28.05.2017 | Vložil: Jiří Čížek

Pane inženýre, nezazlívám vám to, protože téměř už stoletá republikánská propaganda proti šlechtě, církvi i našemu českému králi musela zákonitě přinést své plody, ale mluví z vás absolutní neznalost historie a dějin, když naopak právě vy oslavujete vlastizradu a porušování vojenské přísahy! Píšete cosi o ohýbání hřbetu, ale právě od konce velké války obyvatelstvo zemí Koruny české ohýbalo své hřbety! Nejdříve před Francouzy, potom před Hitlerem, následně před Džugašvilim, českými a ruskými komunisty a od r. 1968 před sovětskými okupanty! Z téměř sto let těch vašich "slavných" republik jsme téměř polovinu žili v totalitních státech! A vy zde píšete cosi o ohýbání hřbetu před císařem? Vám se to vůbec nezdá směšné? Chcete tím říct, že Britové ohýbají hřbety před svojí královnou, Liechtensteinci či Lucemburčané před svým knížetem atd? Vždyť je to směšné a absurdní!
Oháníte se Československem a neuvědomujete si, že tento vylhaný umělý slepenec nepřežil ani 20 let své existence oproti podunajské monarchii, která s drobnými úpravami existovala bezmála 400 let a zachránila obyvatelstvo Evropy před islamizací! Bylo by vhodné, když se chcete pouštět do polemik, abyste si nastudoval historii, ovšem ne tu pokřivenou z doby po říjnu r. 1918. Zaplať Pán Bůh, nepokřivené literatury už i u nás nalezneme celkem dost, vychází knihy i časopisy, kde vyplouvá na povrch nezdeformovaná historická pravda, ne republikánská lež a špína.
Přeji vám do dalších let hodně studijních úspěchů a prozření! Vivat rex Carolus!

Přidat nový příspěvek