Nejpokleslejším dílkem je "Zrcadlo Židů" z roku 1925, kterou napsal a ilustracemi doprovodil Karel Rélink.Ukazuje v ní habsburskou monarchií jako svět ovládaný Izraelity.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOJOVNÍK PROTI HABSBURSKÉ MONARCHII ADOLF HITLER

Hořko-sladký absurdní film Mein Kampf je natočen podle divadelní hry George Taboriho, která našla svou cestu na světová pódia po vídeňské premiéře v roce 1987.


Také já jsem měl kdysi možnost už v poměrně ranném mládí účastnit se
národnostního boje starého Rakouska. Sbíralo se na Jižní Marku a školský
spolek, smyšlení se zdůrazňovalo chrpami a černo-červeno-žlutými barvami,
zdravilo se "Heil" a místo císařské hymny se zpívalo raději "Deutschland iber
alles", přes varování a tresty.....

Tento učitel udělal z dějepisu můj oblíbený předmět. Ovšemže  jsem se stal už
tehdy mladým revolucionářem, čehož on snad dosáhnout nechtěl. Kdopak by
také mohl pod vedením takového učitele studovat německé dějiny a nestát se
nepřítelem státu, jehož panovnický dům tak neblahým způsobem ovlivňoval
osudy národa? Kdo nakonec mohl ještě zachovávat věrnost císaři a dynastii,
která v minulosti i přítomnosti neustale zrazovala věc německého národa kvůli
svému prospěchu?      Mein Kampf - Adolf Hitler

 

V prvním odboji se nám podařilo postavit i toto divadlo, pracovali jsme tajně v noci!

Manželé Urbanovi, Max a Andula. Vypadají trochu smutně. Končila válka a Max, který za své služby vymyslel smělý architektoniucký plán přestavby Prahy, už neměl od máti dost peněz na to, aby financoval drahé filmové projekty. Blíží se konec jejich filmového dobrodružství a brzo také manželství.

 

 

 

Nemohu uvěřit :Rakousko-Uhersko bylo právním státem.V letech 1867 až 1906 postupně bylo zavedeno všeobecné volební právo (v Uhrách se prosazovalo s většími potížemi), pokrokové bylo i sociální zajištění:pracující měl nárok na placenou dovolenou, což ve Francii získají až v roce 1936.Ústava z 21.prosince 1867 zaručovala občanské práva:rovnost před zákonem, možnost zastávání jakékoli veřejné funkce, svobodu pohybu a volby místa pobytu, vlastnická práva, svobodu vyznání a svobodu slova, spolčovací právo...

Jak to bylo v "žaláři národů" Rakousku-Uhersku:

Např. za pár haléřů jste si mohli koupit pohlednici podle
Liebscherova (generace Národního divadla) návrhu
Patria Dolorosa - Vlast Trpitelka. Zbídačená personifikace
Čech s trnovou korunou (jak jinak) a aureolou v podobě
mapy Českého království žaluje na svůj chmurný osud.

Tato protistátní (proti R-U) propaganda nebyla jakkoliv
stíhána. Naopak jste se jistě dočkali obdivné odpovědi
svých vlasteneckých přátel, "povedená" čumkarta ihned
putovala do alba případně za prohýbaný rám secesního zrcadla.

Tak se tedy trpělo za císaře Pána...
Od: Jan Ritter Schanelec

Nezapomeňte bratři vlastenci Skotové a Welšani dodnes trpí pod Anglány, jak Čechové tenkrát pod Rakušáky a Habsburky!

 Jasný falzifikát :)

 

Diskusní téma: VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ODBOJ :)

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Datum: 02.06.2018 | Vložil: Albertstutt

The men's prostate is an essential portion of a male's reproductive :. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is found just as you're watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really miserable and inconvenient for that patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, often known as prostatitis, is among the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 yrs . old. Infections with the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of all varieties of prostate infection. It is caused by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition of the particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be due to trauma for the urinary tract or by infections received from other regions of the body. A patient may go through testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it can be treated by removal of the prostate defect as well as the utilization antibiotics and NSAIDs to help remedy the redness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not even to establish the causes of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate diet is important. These are some in the things you can do and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for overall health and will also also maintain the urinary track clean.

2. Some studies advise that a number of ejaculations a week will assist you to prevent prostate type of cancer.

3. Eat red meat in moderation. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef every week will increase the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most significant measure to look at to make sure a proper prostate is to select regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you should go for prostate examination at least once 12 months.

Přidat nový příspěvek