Nejpokleslejším dílkem je "Zrcadlo Židů" z roku 1925, kterou napsal a ilustracemi doprovodil Karel Rélink.Ukazuje v ní habsburskou monarchií jako svět ovládaný Izraelity.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOJOVNÍK PROTI HABSBURSKÉ MONARCHII ADOLF HITLER

Hořko-sladký absurdní film Mein Kampf je natočen podle divadelní hry George Taboriho, která našla svou cestu na světová pódia po vídeňské premiéře v roce 1987.


Také já jsem měl kdysi možnost už v poměrně ranném mládí účastnit se
národnostního boje starého Rakouska. Sbíralo se na Jižní Marku a školský
spolek, smyšlení se zdůrazňovalo chrpami a černo-červeno-žlutými barvami,
zdravilo se "Heil" a místo císařské hymny se zpívalo raději "Deutschland iber
alles", přes varování a tresty.....

Tento učitel udělal z dějepisu můj oblíbený předmět. Ovšemže  jsem se stal už
tehdy mladým revolucionářem, čehož on snad dosáhnout nechtěl. Kdopak by
také mohl pod vedením takového učitele studovat německé dějiny a nestát se
nepřítelem státu, jehož panovnický dům tak neblahým způsobem ovlivňoval
osudy národa? Kdo nakonec mohl ještě zachovávat věrnost císaři a dynastii,
která v minulosti i přítomnosti neustale zrazovala věc německého národa kvůli
svému prospěchu?      Mein Kampf - Adolf Hitler

 

V prvním odboji se nám podařilo postavit i toto divadlo, pracovali jsme tajně v noci!

Manželé Urbanovi, Max a Andula. Vypadají trochu smutně. Končila válka a Max, který za své služby vymyslel smělý architektoniucký plán přestavby Prahy, už neměl od máti dost peněz na to, aby financoval drahé filmové projekty. Blíží se konec jejich filmového dobrodružství a brzo také manželství.

 

 

 

Nemohu uvěřit :Rakousko-Uhersko bylo právním státem.V letech 1867 až 1906 postupně bylo zavedeno všeobecné volební právo (v Uhrách se prosazovalo s většími potížemi), pokrokové bylo i sociální zajištění:pracující měl nárok na placenou dovolenou, což ve Francii získají až v roce 1936.Ústava z 21.prosince 1867 zaručovala občanské práva:rovnost před zákonem, možnost zastávání jakékoli veřejné funkce, svobodu pohybu a volby místa pobytu, vlastnická práva, svobodu vyznání a svobodu slova, spolčovací právo...

Jak to bylo v "žaláři národů" Rakousku-Uhersku:

Např. za pár haléřů jste si mohli koupit pohlednici podle
Liebscherova (generace Národního divadla) návrhu
Patria Dolorosa - Vlast Trpitelka. Zbídačená personifikace
Čech s trnovou korunou (jak jinak) a aureolou v podobě
mapy Českého království žaluje na svůj chmurný osud.

Tato protistátní (proti R-U) propaganda nebyla jakkoliv
stíhána. Naopak jste se jistě dočkali obdivné odpovědi
svých vlasteneckých přátel, "povedená" čumkarta ihned
putovala do alba případně za prohýbaný rám secesního zrcadla.

Tak se tedy trpělo za císaře Pána...
Od: Jan Ritter Schanelec

Nezapomeňte bratři vlastenci Skotové a Welšani dodnes trpí pod Anglány, jak Čechové tenkrát pod Rakušáky a Habsburky!

 Jasný falzifikát :)

 

Diskusní téma: VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ODBOJ :)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek